Individuele onderdelen | Frisbeesport Field Events

Frisbeesport disciplines met techniek, concentratie en doorzettingsvermogen.

ACCURACY

In Accuracy is het de bedoeling om zo nauwkeurig mogelijk te gooien. Vanaf zeven verschillende posities gooit men steeds vier schijven richting een vierkant raamwerk van 1,5 bij 1,5 meter. Als een disc binnen het vierkant wordt gegooid, dan is dat een score (hit). Het maximum te halen punten van 28 is nog nooit tijdens een officieel toernooi gehaald. Het wereldrecord staat op 25 treffers.

DISTANCE

Van achter een werplijn gooit men de disc zo ver mogelijk. De afstand, van werplijn tot de plaats waar de schijf de grond raakt, wordt gemeten. Het wereldrecord staat maar liefst op 263.2 meter.

Maximum Time Aloft (MTA)

MTA is een van de twee onderdelen binnen het onderdeel 'Self Caught Flight (SCF)'. De bedoeling is om de frisbee zo lang mogelijk in de lucht te laten zweven en vervolgens met één hand zelf weer te vangen. De tijd dat de disc in de lucht is wordt gemeten. In dit onderdeel is het gunstig als er een redelijke wind is. Het wereldrecord staat op 16,72 seconden.

Throw, Run & Catch (TRC)

Een vergelijkbaar onderdeel als M.T.A. en ook onderdeel van Self Caught Flight. In plaats van de tijd van de vlucht, wordt de totale afstand gemeten vanaf afwerppunt tot de positie waar de disc gevangen wordt (met één hand). Het wereldrecord staat op 94 meter.

Wereldrecord Distance & MTA poging in beeld...